Datingprogramma eind jaren 80 combination of relative dating and absolute dating techniques

Mijn naam is Daphne en ik ben sinds vier jaar filmwetenschapper in wording.Ik heb de regisseur geassisteerd bij de samenstelling van de jaren tachtig Special.

In Nederland werden in 1981 de eerste aidspatiënten in een ziekenhuis opgenomen.Wel moest het kaf nog van het koren gescheiden worden.Aan de hand van de keuzes van de regisseur, is de rode draad van de aflevering bepaald.In de jaren daarop heersten vooral veel angst en onzekerheid omdat werd gevreesd voor een epidemie op grote schaal.Er was weinig bekend over de wijze waarop de ziekte wordt overgedragen en veel mensen waren dan ook bang de ziekte te krijgen.